Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 245-65894

Pilotprojekt

Film Stockholm har arbetat med flera visningsprojekt inom vård och omsorg. I vår skrift "Film i vården" har vi samlat ett antal texter och bilder om våra filmprojekt i vårdmiljö. Här presenterar vi även ett urval av våra pilotprojekt: 

1. Seniorer gör digitala berättelser: Film Stockholm har gjort en spännande förstudie där äldre på Temabo-Bergsunds vårdboende fick skapa egna kortfilmer i form av digitala berättelser. Fotografier, personliga föremål och historier deltagarna bjöd på blev ofta startpunkten för de digala berättelserna. Handledare var Stanislaw Przybylski, animatör utbildad vid Konstfack som sedan 2007 har arbetat med animation och äldre i ett uppmärksammat projekt i Eksjö. Efter åtta veckors intensivt filmskapande arrangerades en festlig filmpremiär den 9 december 2011. Totalt visades ett unikt program bestående av tio filmer som bjöd på humor, personliga livsöden, historiska bilder och oväntade anekdoter.

2. Unga patienter gör film: Film Stockholm har gjort flerta pilotprojekt med unga patienter i samarbete med vårdpersonal och erfarna filmpedagoger. Bland dessa finns "Film som lekterapi" där unga patienter och deras syskon får animera film, med hjälp av en filmpedagog. Sedan 2011 finns "Filmverkstan" två dagar i veckan på respektive sjukhus (Solna och Huddinge) och filmpedagogen Eva Valentin har under det första året hjälpt över 500 barn, jämn fördelning mellan flickor och pojkar, att skapa sina egna berättelser i form av animerad film. Verksamheten finansieras nu bland annat av projektstöd från Kultur i vården, (Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting) och Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus. Lär mer om detta projekt samt övriga projekt i vår skrift

3. Personliga berättelser på psykosenhet: Under 2012 har filmaren Erik Lindeberg handlett en grupp män med psykosdiagnos i södra Stockholm i att uttrycka sina specialintressen i form av digitala berättelser. Projektet resulterade i fyra individuella digitala berättelser, uppbyggda av deltagarnas egna berättarröster och privata bilder, som berättar om saker utanför sjukdom och diagnos; fiske, konstnärsskap, tro och barndom.

4. Väntrumsfilm: Under 2012 har Film Stockholm, Anita Hjelm och Svensk kortfilm c/o Folkets Bio, Anna Harding genomfört en förstudie om "Väntrumsfilm", en undersökning om det fanns intresse för någon form av prenumeration på kortfilmspaket att visa på väntrum runt om i landet. Genom de konstkonsulenter som i vanliga fall köper och placerar konst i vårdmiljöer spreds åtta kortfilmer i olika genrer för visning till ett tjugotal väntrum i nästan hela landet, från Boden ner till Göteborg.  

 

Du hittar mer om dessa projekt i vår skrift Film i vården. Vill du veta mer om något av projekten eller få tips till ditt eget projekt, tveka inte att kontakta oss.